Prelucrarea datelor cu caracter personal

PRINCIPIILE NOASTRE
www.premierdenta.com și-a luat angajamentul să îți respecte viața privată. Luăm în serios protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private.
Îți păstrăm datele în siguranță
Sc Premierdenta Med Srl îți păstrează datele în siguranță. Am luat toate măsurile tehnice și organizaționale pentru protejarea și securizarea datelor.

Ce se intamplă cu datele tale?
Atunci când utilizezi serviciile noastre, ne oferi acces la câteva date personale. Mai jos sunt câteva exemple de situații în care noi folosim aceste date:
• Să putem încheia și executa contractul comercial;
• Să îți putem răspunde la întrebările sau reclamațiile pe care le ai în privința bucurilor achiziționate sau a serviciilor utilizate;
• Să îmbunătățim serviciile pe care ți le oferim;
• Să răspundem întrebărilor legate de comenzi, facturi și transport.

Permisiunile tale
Ai posibilitatea să îți exprimi acordul pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal, inclusiv a codului numeric personal. Astfel, ai dreptul de acces la date, de rectificare, de portabilitate, dreptul la opoziție și restricționare, dreptul de ștergere și dreptul de a nu mai primi mesaje de marketing.

PRELUCRAREA DATELOR – ELEMENTE DE BAZĂ
Datele cu caracter personal pe care le colectăm despre tine.
Sc Premierdenta Med Srl va prelucra datele tale cu caracter personal în baza următoarelor:
1. Executarea sau încheierea contractului cu tine și pentru a da curs solicitărilor tale. Acest lucru ne permite, de asemenea, să îți emitem factura în funcție de serviciile și produsele pe care le-ai achiziționat.
2. Interesele comerciale legitime ale Sc Premierdenta Med Srl, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității rețelei și serviciilor noastre, marketing direct și îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele tale, evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor tale. În plus, în unele cazuri ai dreptul de a te opune acestei prelucrări. Pentru informații suplimentare, te rugăm să consulți secțiunea Drepturile tale din această informare.
3. Conformarea cu o cerință legală imperativă, inclusiv, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul tău de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor de asistență juridică ce vor fi prestate; sau
4. Consimțământul pe care îl acorzi atunci când Sc Premierdenta Med Srl nu se bazează pe alt temei legal. Consimțământul poate fi retras în orice moment.

Vom colecta datele tale cu caracter personal atunci când, de exemplu:
• Cumperi sau utilizezi oricare dintre produsele și serviciile noastre;
• Te înregistrezi pentru un anumit produs sau serviciu;
• Te abonezi la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;
• Ne contactezi prin diverse canale, sau ne soliciți informații în legătură cu un produs sau serviciu;
• Iei parte la o competiție sau tragere la sorți;
• Vizitezi sau navighezi pe site-ul nostru;
• Ai acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi în ceea ce privește informațiile cu caracter personal;
• Atunci când datele tale cu caracter personal sunt publice.

Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul tău) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările tale pe site-ul nostru). Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, te rugăm să consulți secțiunea Cookie-uri pe site-ul nostru.

Tipurile de informații pe care le putem avea sunt, dacă este cazul:
• Numele, adresa, codul numeric personal, documentul de identitate, numărul tău de telefon fix și/sau mobil, și adresa de e-mail;
• Contactul tău cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-ai făcut către unul dintre centrele noastre de contact, un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidențe ale unui contact cu noi;
• Informații privind contul tău, cum ar fi datele plăților datorate sau primite, numerele de cont sau alte informații în legătură cu contul tău;
• Informații privind legitimitatea accesului – vom colecta parole, indicii și informații de securitate similare utilizate pentru autentificare și accesul la conturi și servicii;
• A se vedea secțiunea Cookie-uri pentru detalii privind ceea ce colectăm utilizând cookie-uri, web beacons și alte tehnologii, inclusiv date privind reclamele.

DATELE TALE
1. Pentru prestarea serviciului nostru
Prelucrarea comenzii tale și furnizarea produselor și serviciilor dorite
• Pentru prelucrarea produselor și serviciilor pe care le-ai achiziționat de la noi, precum și pentru a te ține la curent cu evoluția comenzii tale;
Facturare și relații cu clienții
• Pentru a te factura pentru utilizarea produselor și serviciilor noastre;
• Pentru a te contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-ai furnizat sunt pe cale să expire sau nu putem încasa plata;
• Pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le poți avea în legătură cu produsele sau serviciile noastre.
Sc Premierdenta Med Srl utilizează date cu caracter personal cum ar fi numele tău, adresa de e-mail, parola, codul numeric personal, documentul de identitate și numărul de telefon mobil pentru a putea face cele menționate mai sus.

2. Pentru îmbunătățirea serviciilor pe care ți le oferim
Îmbunătățiri și inovații privind produsele și serviciile noastre
• Colectăm informații anonime, fără elemente de identificare sau agregate în scopul îmbunătățirii serviciilor pe care le oferim tuturor. Niciuna dintre aceste date analitice nu poate duce la identificarea ta.

3. Marketing și individualizarea serviciilor pe care ți le oferim
Marketing
• În calitate de client al nostru, dacă ți-ai dat consimțământul, te vom ține la curent în general cu privire la noile produse și servicii, îți vom trimite buletine informative (newsletter-e), te vom informa cu privire la oferte, promoții, trageri la sorți sau competiții.
• Dacă ne-ai dat permisiunea, te vom contacta și pentru a-ți aduce la cunoștință produsele și serviciile Sc Premierdenta Med Srl , dacă nu optezi să renunți la primirea unor astfel de mesaje de marketing din partea noastră;
• Te vom contacta prin poștă sau prin telefon. Te vom putea contacta prin intermediul partenerilor noștri, însă în aceștia vor fi autorizați să prelucreze datele tale personale numai în numele Sc Premierdenta Med Srl și în conformitate cu politicile noastre;
• Poți controla permisiunile tale de marketing și datele pe care le utilizăm pentru individualizarea acestor comunicări în orice moment folosind adresa de email: admin@premierdenta.com sau în secțiunea de administrare a contului tău de pe site-ul www.premierdenta.com

Publicitate online
• Pentru a-ți transmite o publicitate relevantă pentru tine, vei vedea, de asemenea, publicitate țintită online în baza utilizării cookie-urilor. Aceasta este cunoscută sub denumirea de publicitate pe bază de interese. Poate fi făcută pe site-uri ale Sc Premierdenta Med Srl , cele ale altor organizații, precum și alte canale media online, cum ar fi site-uri de rețele sociale. Dacă nu dorești prelucrarea niciunor informații prin utilizarea cookie-urilor, verifică secțiunea noastră Cookie-uri de pe site-ul www.premierdenta.ro. Aceasta explică modul de a controla și de a opta pentru a nu accepta cookie-uri.
• Amintește-ți că a opta pentru renunțarea la publicitatea pe bază de interese nu va opri afișarea reclamelor – dar acestea nu vor mai fi individualizate în funcție de interesele tale.

4. Modalitatea în care facem schimb de date cu caracter personal
Dacă este cazul, facem schimb de informații cu caracter personal cu:
• Parteneri sau agenți implicați în livrarea produselor și serviciilor pe care le-ai comandat sau utilizat;
• Societăți contractate să presteze servicii pentru sau în numele Sc Premierdenta Med Srl;
• Agenții de colectare a datoriilor sau alte organizații de recuperare a datoriilor;
• Agenții de aplicare a legii, organe guvernamentale, organizații de reglementare, instanțe sau alte autorități publice dacă avem această obligație legală sau suntem autorizați prin lege;
• O terță parte sau un organ, atunci când dezvăluirea respectivă este necesară pentru îndeplinirea oricărei legi aplicabile sau a altei cerințe legale sau de reglementare;
• Terțe părți pentru promoții comune cu acea terță parte. Acestea vor răspunde pentru conformarea lor cu legile aplicabile privind protecția datelor;
Managementul fraudelor și aplicarea legii
• Vom dezvălui informații dacă acest lucru este justificat în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea, sau a proteja interesele clienților noștri;
• De asemenea, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile tale pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităților. Datele tale cu caracter personal vor fi comunicate doar atunci când considerăm, cu bună credință, că avem obligația de a face acest lucru în conformitate cu legea și în baza unei evaluări exhaustive a tuturor cerințelor legale.
Terțele părți cu care lucrăm
Dacă am încheiat un contract cu un prestator de servicii sau contractant pentru a ne presta servicii sau a presta un serviciu în numele nostru, iar aceștia pot avea acces la datele tale cu caracter personal, nu îi autorizăm să utilizeze sau să dezvăluie datele tale cu caracter personal decât în legătură cu prestarea serviciilor lor.
Furnizăm aceste informații unor terțe părți (de exemplu, furnizorilor de conținut și agențiilor de publicitate), dar nicio astfel de raportare către o terță parte nu va include informații ce pot identifica un client individual.

Transferuri internaționale de date
În prezent, datele noastre sunt păstrate în locațiile noastre din România.
Poate fi necesar să transferăm informațiile tale către prestatori de servicii din țări din afara Spațiului Economic European (SEE). SEE este alcătuit din țările Uniunii Europene, Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia: se consideră că acestea au legi echivalente în ceea ce privește protecția datelor și a vieții private. Acest tip de transfer de date poate avea loc dacă serverele noastre (respectiv, locul unde stocăm datele) sau furnizorii și prestatorii noștri își au sediul în afara SEE, sau dacă utilizezi serviciile și produsele noastre în timp ce vizitezi țări din afara acestui spațiu.
Dacă Sc Premierdenta Med Srl transmite informațiile tale către o țară din afara SEE, ne vom asigura că informațiile tale sunt protejate corespunzător. Ne vom asigura întotdeauna că există un contract legal corespunzător care acoperă transferul de date, în conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeană. În plus, dacă se consideră că țara nu are legi echivalente cu standardele UE de protecție a datelor, atunci vom cere terței părți să încheie un contract legal care să reflecte aceste standarde.

Durata de păstrare a datelor tale cu caracter personal
Vom stoca informațiile tale atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar. Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă vom prelucra datele tale pe perioada existenței unui contract între tine și Sc Premierdenta Med Srl , plus o perioadă de trei ani de la încetarea acestuia.

Păstrarea în siguranță a datelor tale cu caracter personal
Avem echipe de securitate specializate care analizează și îmbunătățesc în mod constant măsurile pe care le-am adoptat pentru protecția datelor tale cu caracter personal împotriva oricărui acces neautorizat, pierdere accidentală, dezvăluire sau distrugere.
Comunicările prin internet (cum ar fi e-mailurile) nu sunt sigure dacă nu sunt criptate. Comunicările tale pot traversa mai multe țări înainte de a fi remise, deoarece aceasta este natura internetului.
Nu putem accepta responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal care nu ține de controlul nostru.
Nu îți vom cere niciodată să ne comunici informațiile tale sigure, personale, printr-un mijloc de comunicare nesolicitat. Răspunzi pentru păstrarea în siguranță a informațiilor personale și privind contul și pentru necomunicarea acestora către alte persoane.
Site-ul nostru web poate conține link-uri la site-urile web ale unor terțe părți. Nu răspundem pentru securitatea și conținutul respectivelor site-uri ale terțelor părți. Prin urmare, asigurați-vă că citiți politica acelei societăți privind protecția datelor și cookie-urile înainte de a utiliza sau de a pune informațiile personale pe site-ul acestora.
Același lucru se aplică în cazul oricăror site-uri sau conținuturi ale terțelor părți la care te conectezi utilizând produsele și serviciile noastre.
Poți alege să dezvălui datele tale în anumite moduri cum ar fi plug-in-urile rețelelor de socializare (inclusiv cele oferite de Google, Facebook, Twitter și Pinterest) sau utilizând servicii ale terțelor părți care îți permit să postezi public analize sau alte informații, iar o terță parte ar putea utiliza informațiile respective.
Plug-in-urile rețelelor de socializare și aplicațiile de socializare sunt operate chiar de rețeaua de socializare și respectă condițiile de utilizare și politicile acelor rețele privind protecția datelor și cookie-urile. Trebuie să te asiguri că ai cunoștință de acestea.

DREPTURILE TALE
Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal
Ai dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu tine, dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem trebuie actualizate sau în cazul în care consideri că acestea pot fi incorecte, te poți autentifica în site-ul nostru pentru actualizarea sau ne poți scrie pe admin@premierdenta.ro.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal
Ai dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține Sc Premierdenta Med Srl în legătură cu tine. Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică sau terță parte autorizată, te rugăm să ne scri pe admin@premierdenta.com.

Dreptul la portabilitatea datelor
Ai dreptul de a putea lua cu tine datele proprii pe care ni le-ai comunicat în anumite circumstanțe.

Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal
În anumite circumstanțe, ai dreptul de a te opune prelucrării de către Sc Premierdenta Med Srl a datelor tale cu caracter personal.

Pentru a nu mai primi mesaje de marketing:
Dacă nu dorești să mai primești mesaje de marketing din partea Sc Premierdenta Med Srl privind serviciile și produsele noastre și/sau ale partenerilor noștri, poți opta pentru a renunța la toate comunicările de marketing sau doar la metodele selectate (e-mail, SMS, sau poștă).
Există diverse metode de a renunța la primirea mesajelor de marketing:
• Autentifică-te în contul tău de pe site pentru gestionarea permisiunilor proprii;
• Trimite un e-mail la adresa admin@premierdenta.com pentru instrucțiuni.
• Accesează link-ul de la sfârșitul unui e-mail sau text de marketing pentru a te dezabona;
• Spune-i consultantului/agentului dacă primești un apel de marketing.

Pentru administrarea cookie-urilor și o mai bună înțelegere a ceea ce sunt acestea:
Dorești să dezactivezi un cookie sau să înțelegi mai multe cu privire la natura acestora? Consultă secțiunea Cookie-uri pe site-ul nostru www.premierdenta.com pentru detalii complete în acest sens.

Pentru a obiecta la alte prelucrări realizate în temeiul intereselor noastre legitime:
Te rugăm să contactezi echipa noastră de Relații cu Clienții sau trimite-ne un e-mail la admin@premierdenta.com

Cum să înaintezi o plângere
Dacă dorești să ne contactezi în legătură cu oricare dintre drepturile tale sau să faci o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele tale cu caracter personal, te rugăm să contactezi echipa noastră de Relații cu Clienții sau trimite-ne un e-mail la admin@premierdenta.com. Vom face toate eforturile pentru a ajuta, dar dacă ai în continuare nemulțumiri, poți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal .

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor tale cu caracter personal
În cazul în care consideri că datele pe care le deținem cu privire la tine sunt incorecte sau consideri că nu ar trebui să prelucrăm datele tale, te rugăm să contactezi echipa noastră de Relații cu Clienții pentru o discuție în legătură cu drepturile pe care le ai. În anumite circumstanțe, vei avea dreptul de a ne cere restricționarea prelucrării.

Dreptul de ștergere
Sc Premierdenta Med Srl urmărește să prelucreze și să păstreze datele tale doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, ai dreptul de a ne solicita să ștergem datele tale cu caracter personal pe care le deținem. În cazul în care consideri că îți păstrăm datele mai mult decât este necesar, ar fi bine să verifici mai întâi la serviciul de Relații cu Clienții dacă a încetat contractul tău cu Sc Premierdenta Med Srl . Dacă acesta a încetat, este posibil să avem în continuare temeiuri legale pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal (pentru informații suplimentare în legătură cu perioadele de păstrare, a se vedea secțiunea Durata de păstrare a datelor tale cu caracter personal).