-11%
, , ,

Single Bond Universal DCA 5ml bonding 3M ESPE

SKU: 6611
Availability:

Stoc epuizat


400,00 lei 450,00 lei

Stoc epuizat

Stoc epuizat ! Anunță-mă când articolul revine în stoc


Single Bond Universal DCA 5ml bonding 3M ESPE

Single Bond Universal este un sistem adeziv universal pentru orice tehnica de lucru: demineralizare totala, demineralizare selectiva, autogravare.
Usor de aplicat pentru restaurarile directe cat si cele indirect si adera de toate suprafetele fara a fi necesara aplicarea unui primer/silan (smalt, dentina, compozit, ceramica, zirconia, aliaje nobile sau nenobile).

Se poat folosi pentru:

  • Restaurari cu material fotopolimerizabile de tipul compozit sau compomer a tuturor claselor de cavitati.
  • Reparatii ale obturatiilor din compozit sau compomer.
  • Desensibilizarea suprafetelor cervicale.
  • Sigilarea cavitatilor inaintea aplicarii restaurarilor din amalgam.
  • Sistem de adeziune pentru materialele de sigilare a santurilor si fosetelor.
  • Reparatiile intraorale a lucrarilor metalo-ceramice fara a fi necesara aplicarea unui silan.

Pret per flacon 5ml

Brosura


PROSPECT

Descrierea produsului
Single Bond Universal este un adeziv monocomponent, fotopolimerizabil,
disponibil sub formă de doze unice L-Pop sau în flacoane pentru doze multiple.
În funcţie de indicaţie, acest adeziv este folosit:
– În cadrul unei proceduri de „autogravare”, pentru a permite un timp
de tratament cât mai redus posibil şi pentru a minimaliza sensibilitatea
postoperatorie.
– Cu gravare selectivă a smalţului pentru a maximiza adeziunea la smalţul
dentar şi pentru a minimaliza sensibilitatea postoperatorie.
– În cadrul unei proceduri de „gravare totală”, cu un pas prealabil de gravare
cu acid fosforic, de exemplu dacă gravarea nu poate fi limitată la smalţul
dentar.
Single Bond Universal DCA activează mecanismul de dublă polimerizare a
produsului Single Bond Universal şi este amestecat cu adezivul ori de câte ori
sunt folosite materiale compozite pentru restaurari, cimenturi sau materiale de
refacere a bontului, autopolimerizabile sau cu dublă reacţie de polimerizare.
Când se utilizează cimentul răşinic adeziv RelyX™ Ultimate, nu mai trebuie
adăugat agentul de activare pentru adeziv deoarece acesta este deja inclus în
materialul de cimentare.
☞ Aceste instrucţiuni de folosire trebuie păstrate pentru referinţă pe întreaga
durată a utilizării produsului. Pentru detalii cu privire la toate produsele
menţionate mai jos, consultaţi informaţiile de utilizare relevante.
Indicaţii
• Restaurarea cu materiale fotopolimerizabile de tipul compozit sau compomer
a tuturor claselor de cavităţi (conform clasificării lui Black)
• Cimentarea cu materialul răşinic adeziv RelyX Ultimate a restaurărilor
indirecte
• Cimentarea faţetelor dentare cu RelyX Veneer Cement (Ciment răşinic
adeziv pentru fixarea faţetelor dentare)
• Refaceri de bont realizate din materiale compozite fotopolimerizabile sau din
materiale pentru refaceri de bont
• Sistem adeziv pentru cimenturile cu reacţie dublă de polimerizare, materialele
pentru refacere de bont şi materialele compozite autopolimerizabile în
combinaţie cu Single Bond Universal DCA
• Reparaţii ale obturaţiilor din compozit sau compomer
• Reparaţii intraorale ale lucrărilor protetice din compozit, a celor metaloceramice şi integral ceramice fără aplicare de primer
• Desensibilizarea suprafeţelor radiculare
• Sigilarea cavităţilor înaintea aplicării restaurărilor din amalgam
• Sigilarea cavităţilor şi a bonturilor dentare preparate înaintea cimentării
temporare a restaurărilor indirecte
• Sistem de adeziune pentru materialele de sigilare a şanturilor şi fosetelor
• Lac protector pentru obturaţiile din ciment ionomer de sticlă
Măsuri de precauţie
Pentru pacienţi şi personalul stomatologic
• Single Bond Universal: contactul cu ochii poate provoca leziuni oculare
grave. Pentru a preveni rănirea se vor purta ochelari de protecţie. În cazul
contactului cu ochii, clătiţi imediat cu apă din abundenţă şi solicitaţi asistenţă
medicală.
Pentru pacienţi
• Single Bond Universal conţine substanţe care pot produce, la anumiţi
indivizi, o reacţie alergică prin contactul cu pielea. Evitaţi folosirea acestui
produs la pacienţi cu alergii cunoscute la acrilaţi.
• În caz de contact prelungit cu ţesuturile bucale moi, spălaţi cu apă din
abundenţă. În cazul apariţiei reacţiei alergice, se va solicita asistenţă
medicală după caz, se va îndepărta produsul dacă este necesar şi se va
întrerupe utilizarea acestuia.
Pentru personalul stomatologic
• Single Bond Universal conţine substanţe care pot produce, la anumiţi
indivizi, o reacţie alergică prin contactul cu pielea. Pentru a reduce riscul
răspunsului alergic, minimalizaţi expunerea la aceste materiale. În special,
evitaţi expunerea la adezivul nepolimerizat. În cazul contactului cu pielea,
aceasta se va spăla cu apă şi săpun.
• Se recomandă utilizarea de mănuşi de protecţie şi a tehnicilor de evitare a
contactului direct. Acrilaţii pot pătrunde prin mănuşile utilizate în mod obişnuit.
Dacă adezivul Single Bond Universal vine în contact cu mănuşa, aceasta
se va scoate şi arunca. Mâinile se vor spăla imediat cu apă şi săpun şi se
vor folosi alte mănuşi.
• În cazul apariţiei unei reacţii alergice, se va solicita asistenţă medicală după
caz.
• Single Bond Universal şi Single Bond Universal DCA sunt foarte inflamabile.
Evitaţi acumularea de electricitate statică. A se păstra ferit de surse de
căldură, scântei, flăcări deschise, lămpi martor şi alte surse de aprindere.
Fişele tehnice de siguranţă 3M pot fi obţinute la adresa www.mmm.com sau
contactând filiala locală.
Precauţii pe parcursul utilizării
• Restaurările temporare vor fi cimentate folosind un material care nu conţine
eugenol (de exemplu, cu RelyX™ Temp NE). Materialele provizorii de
cimentare care conţin eugenol pot inhiba procesul de polimerizare al
produsului Single Bond Universal în cursul cimentării finale.
• Pentru cea mai bună fixare posibilă, suprafeţele de oxid de zirconiu,
oxid de aluminiu sau cele ale restaurărilor metalice nu se vor trata cu acid
fosforic.
Protecţia pulpară
Pentru a evita iritaţiile pulpare, zonele situate in apropierea camerei pulpare
vor fi acoperite cu cantităţi mici de hidroxid de calciu cu priză rapidă. Pentru
a evita cimentarea in supraocluzie a viitoarei restaurări protecţia pulpară
va trebui aplicată înainte de luarea amprentei pentru realizarea restaurării
finale.
Pregătirea dintelui
Prepararea cavităţii/bontului
Se vor îndepărta detritusurile libere rezultate în urma preparării, prin igienizare cu apă, apoi cavitatea sau bontul se va usca cu ajutorul a 2-3 jeturi de
aer fără conţinut de apă sau de ulei, ori se vor folosi bulete de vată pentru
uscare. Nu se va usca exagerat.
– Cavitatea trebuie să fie uscată astfel încât suprafaţa acesteia să aibă
un aspect uşor lucios. Uscarea exagerată poate duce la sensibilitate
postoperatorie.
Recomandăm a nu se utiliza după curăţarea finală substanţe cum ar fi agenţi
de desensibilizare, dezinfectanţi, astringenţi, agenţi de sigilare pentru dentină,
soluţii de clătire cu conţinut de EDTA, peroxid de hidrogen, etc. (cu excepţia
soluţiilor de clorhexidină). Reziduurile acestor substanţe pot diminua puterea
ro
de adeziune, reacţia de întărire a adezivului şi în special a materialelor cu dublă
reacţie de polimerizare sau autopolimerizabile.
Smalţul dentar nepreparat
Igienizaţi suprafeţele de smalţ în mod clasic (cu pastă de periaj profesional
ori prin airabraziune) şi apoi clătiţi riguros cu spray-ul de apă. Apoi se va grava şi clăti, a se vedea secţiunea „Gravare selectivă a
smalţului”. Se va continua cu aplicarea adezivului Single Bond Universal.
Gravarea ţesuturilor dentare (opţional)
O fixare adezivă corespunzătoare din punct de vedere clinic este realizată prin
aplicarea adezivului. Prin gravarea selectivă a smalţului sau folosind procedura
de „gravare totală” se pot atinge chiar şi niveluri superioare de adeziune.
Gravarea selectivă a smalţului
Gravarea accidentală a dentinei nu are niciun efect negativ asupra adeziunii.
Pe dintele tratat sau pe cel netratat (dacă este cazul) aplicaţi un gel utilizat
în mod obişnuit pentru gravare, cu acid fosforic (aprox. 35%), de exemplu
Scotchbond™ Universal Etchant (gel de gravare universal), şi lăsaţi-l să
acţioneze timp de 15 secunde. Clătiţi cu apă din abundenţă şi uscaţi folosind aer necontaminat cu apă sau
ulei, ori folosind bulete de vată; a nu se usca excesiv.
Procedura de gravare totală
Pe structura dintelui (smalţ şi dentină) tratat şi a celui netratat (dacă este
cazul) aplicaţi un gel utilizat în mod obişnuit pentru gravare, cu acid fosforic
(aprox. 35%), de exemplu Scotchbond Universal Etchant (gel de gravare
universal) şi lăsaţi-l să acţioneze timp de 15 secunde. Clătiţi cu apă din abundenţă şi uscaţi folosind aer necontaminat cu apă sau
ulei, ori folosind bulete de vată; a nu se usca excesiv.
Desensibilizarea suprafeţelor radiculare
Curăţaţi suprafeţele radiculare aşa cum procedaţi în mod uzual (cu pastă de
periaj profesional sau prin airabraziune). Clătiţi cu apă din abundenţă şi uscaţi folosind aer necontaminat cu apă sau
ulei, ori folosind bulete de vată. Aplicaţi adezivul Single Bond Universal.
Pregătirea restaurărilor sau a obturaţiilor la nivelul cărora vor fi realizate
reparaţii
(obturaţii sau restaurări realizate din compozit, ceramică sticloasă, ceramică pe
bază de oxid de zirconiu, ceramică aluminoasă, metal (inclusiv amalgam))
Abrazaţi suprafaţa restaurării care urmează a fi reparată de preferat prin
sablare cu pulbere de oxid de aluminiu ≤40 μm; dacă restaurarea este din
ceramică, se va îndepărta stratul de glazură pe o distanţă de 1 mm în jurul
defectului. Clătiţi cu apă din abundenţă şi uscaţi folosind aer necontaminat cu apă sau
ulei, ori folosind bulete de vată.
– A nu se grava cu acid fosforic, deoarece acesta poate reduce forţa de
adeziune la anumite materiale (de exemplu oxid de zirconiu, oxid de
aluminiu, metal). Se va continua imediat cu aplicarea adezivului Single Bond Universal.
Nu este necesară folosirea unui primer suplimentar.
Dozarea adezivului
Dozare din flacon
Capacul flaconului de dozare are o adâncitură pentru deget astfel că acesta
poate fi deschis dintr-o parte şi închis la loc cu o singură mână. Capacul va
rămâne deschis dacă unghiul de deschidere este >90°.
Pentru a deschide, se va lua recipientul în mână, aşezând policele în
adâncitura pentru deget, apoi se va împinge capacul către una dintre laturi
până când acesta rămâne în poziţia deschisă. Menţineţi flaconul răsturnat în poziţie verticală, turnând astfel cantitatea
necesară de Single Bond Universal într-un rezervor pentru amestecare.
Adezivul din recipientul de amestecare se va păstra departe de lumină. După folosire, recipientul se va închide aplicând presiune verticală pe
pârghie.
– Capacul se fixează în mod tangibil când este presat pentru a fi închis şi
când poate fi văzută o distanţă mică şi egală între capac şi recipient.
Dozarea din blisterul L-Pop
Atenţie: A nu se presa blisterul L-Pop fără aplicatorul de unică folosinţă.
Trunchiul aplicatorului de unică folosinţă se va ţine cu o mână, acoperind
cu policele deschizătura de pe blister. Astfel se va împiedica pulverizarea
lichidului de gravare. Cu policele şi cu arătătorul celeilalte mâini se va apăsa pe rezervorul
blisterului L-Pop, începând cu capătul îndepărtat, în direcţia aplicatorului de
unică folosinţă. Aplicatorul de unică folosinţă se va roti înainte şi înapoi în lichid, pentru ca
acesta să-l acopere complet. Pentru o aplicare lejeră în cavitate, aplicatorul de unică folosinţă poate fi
îndoit în timp ce încă se află în blisterul L-Pop. Pentru a face acest lucru,
aplicatorul se va retrage din blister destul încât secţiunea îngustă a
trunchiului său să poată fi văzută. În această zonă îngustată trunchiul
aplicatorului se va îndoi folosind ca suport unghia policelui. În timpul tratamentului, pentru a re-umezi aplicatorul, presaţi tot lichidul către
capătul concav deschis folosind policele şi arătătorul.
Activatorul de dozare
Se va deşuruba capacul recipientului. Se va mixa cantitatea necesară de Single Bond Universal DCA în procent
de 1 la 1 (picături) cu Single Bond Universal într-un recipient de amestecare,
timp de 5 secunde exact înaintea aplicării. Lichidul din recipientul de
amestecare se va păstra departe de lumină. Recipientul va fi bine închis după dozare. Dacă este necesar, acesta se va
dezinfecta în conformitate cu regulamentele locale de igienă.
Aplicare
Se va evita orice fel de contaminare cu sânge, salivă sau lichid sulcular
în timpul aplicării. Recomandăm folosirea unei digi de cauciuc pentru a
realiza menţinerea suficient de uscată a zonei tratate şi pentru a împiedica
expunerea ţesuturilor moi.
Procedura pentru restaurarea directă folosind materiale fotopolimerizabile
de tip compozit şi compomeri, reparaţii intraorale folosind compozite
fotopolimerizabile, desensibilizarea suprafeţelor radiculare, sigilarea
cavităţilor înaintea obturării cu amalgam, sigilarea cavităţilor şi a bonturilor
preparate înaintea aplicării restaurărilor indirecte
Se va folosi un aplicator de unică folosinţă pentru a etala adezivul pe întreaga
structură a dintelui şi se va insista, prin frecare, timp de 20 secunde. A se
evita contactul adezivului cu mucoasa bucală. Dacă este necesar, aplicatorul poate fi re-umezit pe parcursul tratamentului. Ulterior, se va direcţiona un jet uşor de aer peste lichid, timp de aprox.
5 secunde, până când acesta nu se mai mişcă şi solventul s-a evaporat
complet. Adezivul se va întări folosind pentru 10 secunde o lampă de fotopolimerizare
obişnuită. Potrivit indicaţiei, se va continua cu materialul de restaurare dorit în
conformitate cu instrucţiunile relevante de folosire.
Procedură pentru compozitul cu dublă polimerizare şi autopolimerizare,
materialele de refacere de bont, cimenturi
La folosirea produsului RelyX Ultimate, agentul de activare nu este necesar,
deoarece acesta a fost inclus în materialul de cimentare. Vă rugăm să respectaţi
instrucţiunile de utilizare ale materialului RelyX Ultimate.
Se va turna câte o picătură din Single Bond Universal şi din Single Bond
Universal DCA într-un recipient de amestecare şi se vor amesteca timp de
5 secunde. Se va folosi un aplicator de unică folosinţă pentru a etala amestecul
pe întreaga structură a dintelui şi se va insista, prin frecare, timp de
20 secunde. A se evita contactul adezivului cu mucoasa bucală. Dacă este necesar, aplicatorul poate fi re-umezit pe parcursul tratamentului. Ulterior, se va direcţiona un jet uşor de aer peste adeziv, timp de aprox.
5 secunde, până când acesta nu se mai mişcă şi solventul s-a evaporat
complet. Adezivul se va întări folosind pentru 10 secunde o lampă de fotopolimerizare
obişnuită. Potrivit indicaţiei, se va continua cu materialul de restaurare dorit în
conformitate cu instrucţiunile relevante de folosire.
Procedură la cimentarea restaurărilor indirecte şi a faţetelor folosind
cimentul răşinic RelyX Ultimate
Single Bond Universal DCA nu este necesar dacă se foloseşte RelyX
Ultimate. Vă rugăm folosiţi instrucţiunile de folosire pentru RelyX Ultimate.
Utilizarea produsului Single Bond Universal ca şi primer pentru restaurări
indirecte
Single Bond Universal DCA nu este necesar dacă se foloseşte RelyX Ultimate.
Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de utilizare pentru RelyX Ultimate.
Prepararea suprafeţei restaurării:
– Suprafeţele din ceramică sticloasă se gravează cu acid fluorhidric în
conformitate cu instrucţiunile furnizate de producător.
– Compozitul, ceramica pe bază de oxid de zirconiu şi suprafeţele metalice
se vor abraza, de preferat folosind procedura de sablare.
– A nu se grava cu acid fosforic, deoarece acesta poate reduce forta de
adeziune la anumite materiale (de exemplu oxid de zirconiu, oxid de
aluminiu, metal). Clătiţi cu apă din abundenţă şi uscaţi folosind aer necontaminat cu apă sau
ulei, ori folosind bulete de vată. În combinaţie cu alte materiale compozite pentru cimentare:
– Se va turna câte o picătură din Single Bond Universal şi din Single Bond
Universal DCA într-un recipient de amestecare şi se vor amesteca timp
de 5 secunde.
– Imediat după amestecare se va folosi aplicatorul de unică folosinţă pentru
etalarea adezivului pe întreaga suprafaţă a restaurării care va fi cimentată
şi i se va permite să reacţioneze pentru 20 secunde. Nu fotopolimerizaţi.
– Pentru aplicarea materialului de cimentare se vor respecta instrucţiunile
de utilizare furnizate de producător.
Folosirea produsului RelyX Ultimate la cimentarea dispozitivelor
corono-radiculare
Single Bond Universal DCA nu este necesar dacă se foloseşte RelyX
Ultimate. Vă rugăm folosiţi instrucţiunile de utilizare pentru RelyX Ultimate.
Folosirea altor materiale compozite pentru cimentarea dispozitivelor
corono-radiculare
Pregătiţi canalul radicular pentru cimentarea dispozitivului corono-radicular. Testaţi adaptarea pivotului; porţiunea sa radiculara ar trebui să reprezinte
2/3 din lungimea canalului radicular. Se va turna câte o picătură din Single Bond Universal şi din Single Bond
Universal DCA într-un recipient de amestecare şi se vor amesteca timp de
5 secunde. Se va folosi un aplicator de unică folosinţă pentru a aplica amestecul
pe întreaga structură a dintelui şi se va insista, prin frecare, timp de
20 secunde. Ulterior, se va direcţiona un jet uşor de aer peste adeziv, timp de aprox.
5 secunde, până când acesta nu se mai mişcă şi solventul s-a evaporat
complet. Lichidul în exces se va elimina folosind un con de hârtie. Adezivul se va întări folosind pentru 10 secunde o lampă de fotopolimerizare
obişnuită. Pentru cimentarea pivotului se vor respecta instrucţiunile de utilizare ale
produsului respectiv.
Procedură pentru cimentarea faţetelor dentare cu ajutorul materialului
3M ESPE RelyX™ Veneer Cement Suprafaţa faţetei din ceramică sticloasă care va fi cimentată trebuie să
fie gravată folosind acid fluorhidric, în conformitate cu instrucţiunile
producătorului. Când se foloseşte Single Bond Universal, nu este necesară
aplicarea suplimentară a unui primer pe bază de silan. Înaintea aplicării adezivului, structura dintelui tratat va fi curăţată cu pastă
de periaj profesional, va fi clătită bine cu apă, apoi va fi uscată, folosind aer
necontaminat cu apă sau uleiuri ori bulete de vată. Se va încerca fixarea faţetei folosind pasta pentru testarea culorii RelyX™
Try-In Paste. Pentru îndepărtarea pastei de testare de pe dinte şi de pe faţetă
se va folosi apă, apoi toate suprafeţele se vor usca cu aer necontaminat
cu apă sau ulei ori folosind bulete de vată. Dinţii învecinaţi se vor izola de
preparaţia pentru faţetare folosind benzi transparente. Pe smalţ şi pe dentină se va aplica un gel de uz obişnuit pentru gravare, cu
acid fosforic (aprox. 35%), de exemplu Scotchbond Universal Etchant (Agent
de Gravare Universal) şi i se va permite să acţioneze timp de 15 secunde.
Apoi se va clăti cu apă şi se va usca cu bulete de vată. Suprafaţa trebuie să
fie lucioasă şi să nu prezinte zone cu adeziv in exces. Se va folosi un aplicator de unică folosinţă pentru a etala imediat Single
Bond Universal pe întreaga suprafaţă a smalţului şi a dentinei şi se va
insista, prin frecare, timp de 20 secunde. A se evita contactul adezivului
cu mucoasa bucală. Dacă este necesar, aplicatorul poate fi re-umezit pe
parcursul tratamentului. Ulterior, se va direcţiona un jet uşor de aer peste
adeziv, timp de aprox. 5 secunde, până când acesta nu se mai mişcă şi
solventul s-a evaporat complet. A nu se fotopolimeriza. Aplicatorul de unică folosinţă se va utiliza pentru a aplica Single Bond
Universal pe faţeta gravată. Ulterior, se va direcţiona un jet uşor de aer
peste adeziv, timp de aprox. 5 secunde, până când acesta nu se mai mişcă
şi solventul s-a evaporat complet. A nu se fotopolimeriza. Se va fixa cu atenţie faţeta folosind RelyX™ Veneer Cement, respectând
instrucţiunile de folosire relevante. Se va îndepărta excesul de material de
cimentare de pe marginile faţetei şi se va realiza fotopolimerizarea, în
conformitate cu instrucţiunile producătorului. Recomandăm ca prima dată
să se realizeze fotopolimerizarea marginilor gingivale, apoi a treimii mijlocii
şi apoi marginea incizală. Se va evita contactul ochilor cu sursa de lumină.
Procedură pentru sigilarea şanţurilor şi fosetelor cu materiale
fotopolimerizabile
Spre deosebire de o obturaţie din compozit, materialele fotopolimerizabile de
sigilare pentru şanţuri şi fosete pot fi fixaţe pe smalţul netratat al dinţilor folosind
Single Bond Universal, fără a-l grava înainte cu acid fosforic.
Suprafaţa care va fi sigilată se va curăţa cu pastă de periaj profesional sau
airabraziune (de exemplu, folosind Clinpro Prophy Powder). Pentru a aplica Single Bond Universal pe suprafaţa care trebuie sigilată
se va folosi aplicatorul de unică folosinţă, apoi se va insista, prin frecare,
timp de 20 secunde. La sigilarea suprafeţelor mai mari, se va insista pe
o perioadă mai lungă de timp. Perioada de aplicare nu va fi scurtată
deoarece etalarea şi distribuirea adezivului nu este corespunzătoare. Ulterior, se va direcţiona un jet uşor de aer peste adeziv, timp de aprox.
5 secunde, până când acesta nu se mai mişcă şi solventul s-a evaporat
complet. Se va aplica materialul fotopolimerizabil de sigilare a şanţurilor şi fosetelor,
de exemplu Clinpro Sealant. Agentul de sigilare se va polimeriza împreună cu adezivul, folosind o lampă
obişnuită de fotopolimerizare; perioada de fotopolimerizare variază in funcţie
de agentul de sigilare utilizat.
Utilizarea ca lac protector pentru obturaţiile din ciment ionomer de sticlă
Dacă la modelare s-a utilizat o matrice aceasta va trebui îndepărtată. Se va utiliza un aplicator de unică folosinţă pentru a aplica Single Bond
Universal pe restaurarea complet modelată şi se va insista timp de
20 secunde. A se evita contactul adezivului cu mucoasa bucală. Dacă este necesar, aplicatorul poate fi reumezit pe parcursul tratamentului. Ulterior, se va direcţiona un jet uşor de aer peste adeziv, timp de aprox.
5 secunde, până când acesta nu se mai mişcă şi solventul s-a evaporat
complet. Se va folosi un dispozitiv de fotopolimerizare obişnuit pentru a fotopolimeriza
adezivul pentru 10 secunde pe fiecare suprafaţă a obturaţiei. Când obturaţia este complet polimerizată, va fi adaptată la nivel ocluzal
şi se va reaplica adezivul în locurile frezate, pentru a preveni deshidratarea
cimentului ionomer de sticlă. Pentru îndepărtarea stratului nepolimerizat, inhibat de acţiunea oxigenului,
se va folosi o pânză umedă sau o buletă de vată.
Igienă şi dezinfectare
Toate recipientele de adeziv şi de agent de activare contaminate se vor
curăţa cu agenţi folosiţi în mod obişnuit şi se vor dezinfecta în conformitate
cu regulamentele de igienă utilizate în mod obişnuit.
Note
• Produsul Single Bond Universal se poate polimeriza prematur atunci când
este expus la lumină naturală sau artificială. Se va evita expunerea intensă
la lumină pe parcursul aplicării.
Depozitare şi stabilitate
Single Bond Universal şi Single Bond Universal DCA se vor depozita la
02-25°C/36-77°F.
A nu se folosi după data de expirare.
Informaţii client
Nici o persoană nu este autorizată să furnizeze nici o informaţie care se abate
de la informaţiile oferite în acest manual de instrucţiuni.
Garanţie
3M Deutschland GmbH garantează că acest produs nu are defecţiuni în
material sau de fabricaţie. 3M Deutschland GmbH NU OFERĂ NICI O ALTĂ
GARANŢIE INCLUSIV ORICE GARANŢIE IMPLICITĂ REFERITOARE LA
VANDABILITATE SAU UTILITATE ÎNTR- UN ANUMIT SCOP. Utilizatorul este
responsabil pentru a determina cât de adecvat este produsul pentru aplicaţiile
sale. Dacă acest produs se defectează în perioada de garanţie, soluţia exclusivă
şi unica obligaţie a 3M Deutschland GmbH va fi de a repera sau înlocui produsul
3M Deutschland GmbH.
Limitarea răspunderii
Cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, 3M Deutschland GmbH nu este
responsabil de nici o pierdere sau deteriorare rezultând din utilizarea directă,
indirectă, specială, ocazională sau secundară a acestui produs, indiferent
de circumstanţele invocate, incluzând garanţia, contractul, neglijenţa sau
responsabilitatea strictă.

Brand

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Single Bond Universal DCA 5ml bonding 3M ESPE”

There are no reviews yet.